1983 Hi-Fi

1983, HI-FI, Dom Omladine, Nis, rezija Ljubisa Georgievski

HI FI Nis-1 HI FI Nis