1992 Cernodrinski se vraca doma, Dramski

  • 1992, CERNODRINSKI SE VRACA DOMA, stage production by DRAMSKI TEATAR, Skopje, Macedonia, directed by Slobodan Unkovski, 31.1.1992

Cernodrinski se vraca doma