1993 Oazata na Mira

1993 OAZATA NA MIRA, Novogodisna TV programa, Televizija Skopje, rezija Slobodan Unkovski

Oazata na Mira