1994, Dovmeli Canlar, Turkish translation of “Tattooed Souls” by Zekir Sipahi, Seyirlik Yayinlari, Istanbul, ISBN-975-7296-00-7

1994, Dovmeli Canlar, Turkish translation of “Tattooed Souls” by Zekir Sipahi, Seyirlik Yayinlari, Istanbul, ISBN-975-7296-00-7