2015. TWO PLAYS IN SPANISH TRANSLATION

n-089-hotel-europa-y-everyman-el-hombre-de-goran-stefanovski

In July 2015, the publishing house ADE, Asociacion de Directores de Escena de Espana, from Madrid, published a book of two plays translated in Spanish.

The book contains the plays Hotel Europa and Everyman, translated by Marija Pendeva and José Gabriel Santander Serrano.

It is the first of tree books. Two more volumes with four more plays are to be published in the course of 2015.

Во јули 2015 издавачката куќа ADE, Asociacion de Directores de Escena de Espana, од Мадрид објави книга на две драми во превод на шпански.

Книгата ги содржи драмите Хотел Европа и Евримен во превод на Марија Пендева и Хозе Габриел Сантандер Серано.

Ова е првата од три книги. Следуваат уште две книги со четири други драми кои треба да се објават во текот на 2015.

http://tienda.adeteatro.com/443-n-089-hotel-europa-y-everyman-el-hombre-de-goran-stefanovski.html