2016. ТИНТИН НА БАЛКАНОТ

Горан Стефановски

ТИНТИН НА БАЛКАНОТ

Презентација во ЕУ Инфо Центарот Скопје

14 април 2016

ВИДЕО ЛИНК НА ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА

http://www.euic.mk/videos.nspx

http://www.euic.mk/videos.nspx

Cultural Stories EU Info Centre Skopje